خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
ساخت جامعه پویا و سالم با انجام مشاوره ژنتیک
Monday 18 th September 2023
برگزاری کارگاه مراقبت معنوی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی
Monday 11 th September 2023
کارگاه ارتباط حرفه ای با بیمار در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد 
با موضوع نحوه ارتباط با بیماران سالمند؛ 
Monday 4 th September 2023
ارائه خدمات سلامت به مراجعین درمانگاه تخصصی بیمارستان علامه بهلول گنابادی 
باهدف ارتقای سلامت انجام می شود؛
Sunday 3 rd September 2023
پیشرفت 30 درصدی احداث بخش شیمی درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
دکتر پاسبان اعلام کرد؛
Thursday 31 st August 2023
مجوز راه اندازی بخش شیمی درمانی سرپایی بیمارستان علامه بهلول گنابادی صادر شد
خدمتی دیگر به مردم؛
Saturday 26 th August 2023
تجلیل از پزشکان بیمارستان علامه بهلول گنابادی در روز پزشک
قدردان شما هستیم؛
Wednesday 23 rd August 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه